Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach na Międzynarodowym Festiwalu Sportowym w Neman (Rosja)

W dniach 10-11 października 2013 roku uczniowie z terenu Gminy Wydminy brali udział w wyjeździe pilotowanym przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku w ramach projektu „Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej” LPR1/010/037 współfinansowanego ze środków programu współpracy transgranicznego Litwa-Polska-Rosja.

Głównym celem wyjazdu było integrowanie dzieci i młodzieży z trzech sąsiadujących ze sobą państw poprzez wspólne programy artystyczne i aktywność ruchową. Mieliśmy możliwość zapoznania się z warunkami w jakich rówieśnicy w Obwodzie Kaliningradzkim uczą się, spędzają czas wolny i po prostu żyją. Wyjazd oferował poznanie miasta Neman leżącego na granicy z Litwą oraz miast Sowiersk, gdzie mieliśmy możliwość podszkolić swoje umiejętności pływackie; i Gusiew, w którym poznaliśmy architekturę głównego traktu miasta prowadzącego w głąb Obwodu.
             
Młodzi uczestnicy rywalizowali na przygotowanym przez gospodarzy torze sprawnościowym, gdzie należało wykazać się ogólną sprawnością fizyczną oraz umiejętnościami radzenia sobie z zadaniami intelektualnymi. Każdy uczestniczący kraj wystawił po dwie sześcioosobowe sztafety, które w ten sposób uczciły obchody Międzynarodowego Tygodnia Sportu. Nasza starsza sztafeta w składzie: Olga Sirant, Karolina Zabawska, Kacper Warszewski, Kacper Sawoń, Michał Zieliński i Kamil Lelo wspaniale poradzili sobie z zadaniem zajmując w stawce sześciu drużyn pierwsze miejsce. Doskonale spisywaliśmy się przede wszystkim w zadaniach alpinistycznych, w których współdziałanie w zespole oraz dobre przygotowanie psychomotoryczne pozwoliły na szybkie pokonanie nowych i praktycznie nie znanych zasad. Należy pamiętać, że uczestnicy z naszego kraju na co dzień specjalizują się w piłce nożnej i piłce siatkowej. Pomógł nam z pewnością wakacyjny obóz sportowy na Litwie, podczas którego nasi wychowankowie mogli spróbować swoich sił na kilkugodzinnym torze w parku linowym.
Druga sztafeta w składzie: Aleksandra Gij, Julia Strzałko, Michał Rożenko, Piotr Król, Marcin Romanowski i Robert Romanowicz przede wszystkim z racji wieku; skazana była na nieco słabszy występ od swoich starszych koleżanek i kolegów. Zajmując piąte miejsce w rywalizacji zapewnili nam drugie miejsce na podium oraz bardzo wesoły start, który również przez rówieśników z Litwy i Rosji był nagradzany brawami.
    
Za kilka dni (8-9 listopada 2013r.) ponownie spotkamy się z niektórymi uczestnikami Międzynarodowego Pikniku Sportowego w Jurbarkas na Litwie, gdzie będzie szansa na zdobycie złota. Ale nie o tylko o wynik sportowy tutaj chodzi. Najważniejsze jest aby dzieci i młodzież z sąsiadujących ze sobą państw mieli możliwość wzajemnego poznawania się, co naprawdę bardzo się sprawdza przy okazji takich wyjazdów. Przełamywanie granic nie tylko językowych daje lepsze rokowania dla poprawy stosunków międzynarodowych w przyszłości. Dodatkowo nasi uczniowie, mają możliwość porównywania warunków socjalnych, dzięki czemu wzrasta w nich poczucie wartości tego co oferują im rodzime placówki i obiekty.
    
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz kluby sportowe LUKS Sport z Kulturą, UKS Promień i LKS Mazur składają serdeczne podziękowania przedstawicielom Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku za pomoc w przygotowaniu wyjazdu. Pan Kazimierz Ambroziak, Dariusz Grądzki i Ryszard Należyty przygotowali dokumentację niezbędną do uzyskania wiz, zaproszeń i ubezpieczenia dla uczestników. Dodatkowo Pan Ryszard pełnił funkcję opiekuna i tłumacza podczas samego wyjazdu. Serdecznie dziękujemy.
 

Marek Ostrowski

 

Wspólna Instytucja Zarządzająca Programem
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej
Wspólny Sekretariat Techniczny
Centrum Projektów Europejskich  
Ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 378 31 00; Fax: +48 22 201 97 24
lpr@cpe.gov.pl  
www.lt-pl-ru.eu

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa LItwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.

“Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”