Uczniowie ZSKŚiA na warsztatach ekologicznych

W dniach 8-9 maja br. uczniowie II klasy technikum inżynierii środowiska i melioracji oraz technikum budowlanego pod opieką Małgorzaty Iwaszkiewicz, Anny Daraż i Haliny Czarneckiej brali udział w warsztatach ekologicznych na terenie Mazurskiego  Parku  Krajobrazowego i w okolicach Rynu.  W ramach warsztatów młodzież odwiedziła Muzeum Przyrodnicze w Krutyni oraz uczestniczyła w pogadance na temat form ochrony przyrody, a także wraz z pracownikiem Mazurskiego Parku Krajobrazowego zwiedziła ścieżkę dydaktyczną „Nad Rzeką Krutynią”. Młodzież przeprowadziła także badanie czystości wody jeziora Ryńskiego na podstawie organizmów i roślin wskaźnikowych oraz na podstawie oceny właściwości fizycznych i podstawowej analizy chemicznej. Uczniowie określali również czystość powietrza przy wykorzystaniu skali porostowej, rozpoznawali gatunki drzew oraz uczyli się określać skład granulometryczny gleby na podstawie zachowania się gleby w stanie suchym, wilgotnym, przy wałkowaniu i rozcieraniu. Po wyczerpujących zajęciach terenowych dzięki uprzejmości ośrodka „Zofiówka” w Rynie młodzież odpoczywała przy ognisku. Pogoda dopisała,  warsztaty były udane. Nic zatem dziwnego, że padły jednoznaczne deklaracje uczestnictwa w lekcjach plenerowych również w przyszłym roku.

 

Fot. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku