Uczniowie ZSZ nie próżnują w wakacje

Pracując i ucząc się – tak spędza jeden miesiąc wakacji 54 uczniów z klas II i III Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. Jest to możliwe dzięki udziałowi w stażu realizowanym w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem stażu jest pogłębienie oraz zastosowanie  zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w sektorze usług gastronomicznych i hotelarskich, a przez to zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia. Realizacja staży przyczyni się również do wzmocnienia współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z pracodawcami.

Uczniowie uczący się w zawodach: technik hotelarstwa, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego odbywają staże zawodowe w następujących firmach: w Giżycku –  Hotel Masovia, Zamek Giżycki, „Kuchnie Świata”, Hotel Europa, Hotel Mazury, Restauracja Bar Hornet, w Wilkasach – Wioska Turystyczna, w Rynie – Mazurskie Centrum Kongresowo – Wypoczynkowym „Zamek Ryn”, w Augustowie – Hotel Warszawa, w Miłkach – Zajazd „Miłki”, w Rydzewie – Gospoda pod Czarnym Łabędziem, w Mikołajkach – Hotel „Na Skarpie”.

Okres największego ruchu turystycznego pozwala im zdobywać nowe doświadczenia, nowe umiejętności.  Za rok inni uczniowie będą mogli sprawdzać swoją wiedzę i poszerzać swoje umiejętności w ramach kolejnej edycji staży.

Staże są jednym z działań zaplanowanych w ramach Projektu. Uczniów Technikum Nr 3 czekają jeszcze wyjazdy na targi pracy i kariery, wycieczki do teatru, spotkania z pracodawcami na terenie ich firm m.in. hoteli o wysokim standardzie, a także kursy barmańskie, kelnerskie, obsługi programu hotelowego, branżowy savoir- vivre. Szkoła zostanie wyposażona m.in. w dwie pracownie komputerowe,  tablice interaktywne, projektory, telewizory, programy specjalistyczne, które będą wykorzystywane w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje uczniów.

Projekt „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku