Uczniowie ZSZ z wizytą u pracodawcy

13 listopada br. uczniowie klasy III a Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczestniczyli w wizycie studyjnej (współorganizowanej z Hufcem Pracy w Giżycku) u pracodawcy. Kostrzewa Zielone Ciepło, P.P.H. Kostrzewa to działający na rynku od 45 lat, wiodący, krajowy producent systemów grzewczych. Podczas wycieczki zawodoznawczej młodzież miała okazję zobaczyć cykl produkcyjny, zapoznać się z poszczególnymi stanowiskami w firmie. Uczniowie dokładnie obserwowali proces laserowego cięcia blach, malowania proszkowego, montażu oraz kontroli jakości. Nie zabrakło także wizyty w sercu firmy – laboratorium. W każdym z działów młodzież mogła porozmawiać ze specjalistami, którzy opowiedzieli o specyfice pracy na danym stanowisku. Młodzież była pod ogromnym wrażeniem innowacyjności przedsiębiorstwa.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku