Udział I LO w projekcie ” Szkoła wierna dziedzictwu”

20161110_102155Zapraszamy do zapoznania się z relacją obchodów Święta Niepodległości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.

 „W tym roku szkolnym  I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku przystąpiło do projektu „Szkoła wierna dziedzictwu ” ( koordynator- p. Jolanta Cieślewicz). Jego zwieńczeniem będzie certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty  „Szkoła wierna dziedzictwu”.
Nie znaczy to, że dopiero w tym roku społeczność szkoły zainteresowała się tematyką historyczną – tradycją szkoły jest organizacja imprez o wymiarze patriotycznym dla szerszego niż tylko uczniowie I LO grona. Organizowaliśmy m.in. spotkania z internowanymi  po wprowadzeniu stanu wojennego, wieczornice poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie ” Kamienie Pamięci”, w którym zajęliśmy I miejsce, a także w projekcie „Na tropach mazurskiej historii. I wojna światowa w krajobrazie powiatu giżyckiego” realizowany przez Pracownię Ewidencji i Dokumentacji Zabytków Maciej N. Karczewski w ramach zadania „Popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego powiatu giżyckiego. Udział w projekcie  stał się inspiracją dla uczennicy Natalii Zacharczyk- powstała publikacja zatytułowana „Wspomnienia mieszkańców Mazur z czasów końca II wojny światowej”. W tym roku również bierzemy udział w projekcie  „Poznaję dziedzictwo mojego regionu” realizowany przez tą samą pracownię Karczewskich. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży powiatu giżyckiego z dziedzictwem kulturowym regionu.
Do obchodów 98 rocznicy odzyskania niepodległości przygotowaliśmy się już pod kątem realizacji zadań postawionych szkołom ubiegającym się o certyfikat” Szkoły wiernej dziedzictwu”.   Kasia Zakrzewska i Patrycja Satkiewicz   wykonały napisy ważnych wydarzeń historycznych  na  schodach prowadzących do klas historycznych. To był wspaniały pomysł- już dwa tygodnie przed uroczystością wszyscy uczniowie szkoły przypominali sobie daty rozbiorów, powstań narodowych, zrywów robotniczych, wydarzeń roku 1989 r. Tak powstały „schody do wolności”, które codziennie pokonuje młodzież idąc na lekcje historii. Przygotowanie akademii zatytułowanej właśnie ” Schody do wolności” także miało formę projektu- pamiętając, że historia Polski zawarta jest nie tylko w książkach ale także w wielu pieśniach patriotycznych i żołnierskich, że pieśń zawsze jednoczyła i umacniała rodziny, była zawołaniem bojowym dodającym sił żołnierzom i powstańcom, że przez  prymat polskich pieśni można  poznać nasze drogi do wolności- poszczególne klasy przygotowały się do wykonania pieśni podczas uroczystej akademii. Była to też swego rodzaju rywalizacja, bo za najlepsze wykonanie klasa otrzyma nagrodę.   Oprawę muzyczną stanowiły utwory: Mazurek Dąbrowskiego , Warszawianka z 1831 r. Rota, Pierwsza Brygada, Warszawskie Dzieci, Pieśń Solidarni. Kasia Ziółkowska przepięknie wykonała piosenkę Rozkwitały paki białych róż.  Szczególnie wzruszające było zakończenie akademii- nasz mały gość ,  uczeń klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku, Staś  Dobko,   wyrecytował wiersz  Kto ty jesteś? – Polak mały.  Nauczyciele i goście otrzymali przepiękne biało- czerwone kokardy niepodległościowe wykonane przez młodzież. W piątek, 11 listopada, przed uroczysta mszą świętą, obdarowywaliśmy kokardami przybyłych na mszę wiernych”.