Udział Szkoły Policealnej w Wieczorach dla Niepodległej

Słuchacze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej kierunku Technik Masażysta po raz kolejny uczestniczyli w programie literacko-muzycznym w ramach „Wieczorów dla Niepodległej”, organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną. Prezentowano utwory, których tematyką był tragiczny okres II wojny światowej pod hasłem „Bagnet na broń”. Jednym z czytających był nauczyciel naszej szkoły – Cezary Piórkowski. Młodzież z uwagą i skupieniem wysłuchała fragmentów prozy i  poezji, poddając się podniosłemu nastrojowi. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem pieśni patriotycznych.