Udział uczniów I LO w projekcie historycznym

imagesPracownia Badań i Dokumentacji Zabytków „Karczewska” z Białegostoku we współpracy z Powiatem Giżyckim rozpoczęła projekt historyczny ,,Powiat Giżycki – I Wojna Światowa”, który miał na celu zapoznać młodzież z historią I Wojny Światowej w ich własnym regionie. Uczestnicy spędzili ponad miesiąc na ciekawych wykładach, zajęciach, warsztatach i wycieczkach, by odnaleźć zagubione i zapomniane świadectwa o minionym wieku.

Jednak najważniejszą częścią projektu były indywidualne działania każdej z grup, które miały za zadanie znaleźć jakiś zapomniany obiekt związany z I wojną Światową i przygotować o nim prezentację. Grupy jednak nie poprzestały tylko na tym. Zajęły się również rewitalizacją swoich obiektów takich jak cmentarz w Paprotkach.
25 czerwca odbyło się podsumowanie wspólnej pracy. Zaprezentowane zostały efekty działań, które były jednocześnie wielką przygoda dla uczestników. Organizatorzy zapewnili, że ta wspaniała praca nie dobiegła końca. Każdy może wciąż angażować się w odkrywanie dziedzictwa historycznego naszego regionu. Grupa z I LO może się takim odkryciem pochwalić. Zainspirowani projektem, w poszukiwaniu miejsc pamięci związanych z I wojną światową, dotarli do nieznanego cmentarza w Świdrach. Wykonana została dokumentację fotograficzna tego miejsca a uczestnicy postanowili objąć nad nim patronat. Uczniowie I LO mają nadzieję, iż pomoc gminy Giżycko umożliwi ogrodzenie cmentarza, wykonanie tablicy informacyjnej oraz rewitalizację tegoż cmentarza. Na mapach gminy Giżycko pojawi się nowe miejsce pamięci.

projekt hist.1

projekt hist.2