Ufaj, ale sprawdzaj – czyli bezpieczne zawieranie umów

16 kwietnia 2013 r. w auli  I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku odbyło się szkolenie edukacyjne dla seniorów pt. „Ufaj, ale sprawdzaj”. Pod takim hasłem Starostwo Powiatowe w Giżycku wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej zorganizowało spotkanie, którego celem było uświadomienie konsumentom, jakie zagrożenia może nieść ze sobą brak należytej ostrożności przy zawieraniu umów przez telefon.

Prelekcję na temat zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zaprezentowali specjaliści Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej: Mateusz Ossowski i Paweł Kucharczyk oraz Marek Krzemiński z Delegatury UKE w Olsztynie.

Zorganizowane spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości słuchaczy w zakresie ich praw w kontaktach z przedstawicielami handlowymi działającymi na rzecz różnych dostawców usług telekomunikacyjnych oraz wyczulenie na pewne aspekty działań przedstawicieli handlowych, które pozwolą na skuteczne ograniczenie szerzącego się procederu zawierania umów z naruszeniem dobrych obyczajów. Podczas spotkania omówione zostały również kwestie związane z  cyfryzacją telewizji, tj.  przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe.

Podczas spotkania każdy miał okazję do zadawania pytań dotyczących umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a zwłaszcza umów zawieranych przez telefon lub w domu bez zapoznania się z ich treścią. A jak można się było przekonać, pułapek zastawianych na klientów nie brakuje. Z dotychczasowej pracy powiatowego rzecznika konsumentów – Katarzyny Tota- Leszczyńskiej, wynika iż takich spraw, zgłaszanych do rzecznika jest bardzo dużo, a najczęściej ofiarami nieuczciwych firm stają się głównie osoby starsze, którym łatwiej wmówić różne rzeczy, bądź które nie mają dostatecznego rozeznania co do przysługujących im praw.

Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostali również powitani przez Wicestarostę Powiatu Giżyckiego Wacława Strażewicza, który w podziękowaniu wręczył gościom album o powiecie giżyckim.

 

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Giżycku