Ukazały się formularze wniosków do PROW 2014-2020

PROW-2014-2020-logo-kolorW dniu 1 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostały zamieszczone wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Formularze zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR i uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej znajdują się linki do poszczególnych formularzy:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5356.htm  

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5357.htm