Ukonstytuowała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

12 lutego br. odbyło się I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji. Akty powołania na trzyletnią kadencję odebrali z rąk Starosty Giżyckiego wszyscy jej członkowie. Na pierwszym spotkaniu wybrano też władze Rady.  

Powiatowa Rada to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W skład Rady wchodzi 12 członków: 2 przedstawicieli Rady Powiatu w Giżycku, 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Giżycku oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Giżyckiego. Został on powołany uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku nr 424.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji.

W skład Rady wchodzą:

 1. Andrzej Gasiul – przedstawiciel Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „KORMORAN”
 2. Andrzej Szocik – przedstawiciel Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych
 3. Janusz Sampławski – przedstawiciel Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
 4. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie
 5. Jadwiga Borkowska-Żurek – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddziału w Giżycku
 6. Elżbieta Tomanek-Kazana – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Rydzewa
 7. Sabina Wanda Kirson – przedstawicielka Stowarzyszenia „Kochamy Mazury”
 8. Bogdan Zdanowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo
 9. Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Wicestarosta Giżycki
 10. Ewa Ostrowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku
 11. Zbigniew Piestrzyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 12. Ryszard Należyty – zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Podczas pierwszego posiedzenia, Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Sabina Kirson, przedstawicielka Stowarzyszenia „Kochamy Mazury”, a Wiceprzewodniczącym Pan Andrzej Szocik, przedstawiciel Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych.