Ukonstytuowała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

16 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji. Na pierwszym spotkaniu wybrano władze tejże Rady. Przewodniczącą została Pani Ewa Watkowska, przedstawicielka stowarzyszenia zwykłego pn. „Zwierzakowo” a Wiceprzewodniczącym Pan Mariusz Kuncer, przedstawiciel Fundacji Kuncer Teatralnie.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W skład Rady wchodzi 12 członków: 2 przedstawicieli Rady Powiatu w Giżycku, 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Giżycku oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Giżyckiego.

Skład Rady:

 1. Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku
 2. Elżbieta Januszkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku
 3. Zbigniew Piestrzyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 4. Ryszard Należyty – zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
 5. Mariusz Kuncer – przedstawiciel Fundacji Kuncer Teatralnie
 6. Mariusz Korzeb – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego CZAR PAR
 7. Jan Pik – przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce Oddziału Mazurskiego w Giżycku
 8. Jarosław Skrzekut – przedstawiciel Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
 9. Dariusz Gajownik – przedstawiciel Aeroklubu Krainy Jezior
 10. Wioleta Miedzianowska-Konopka – przedstawicielka Fundacji ARWENA
 11. Ewa Watkowska – przedstawicielka stowarzyszenia zwykłego pn. „Zwierzakowo”
 12. Bogdan Zdanowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo