Ukonstytuowała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

13 lutego 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego IV kadencji (2024-2027). Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński wręczając podziękowania ustępującej Radzie III kadencji. Następnie Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski wraz z Wicestarostą Giżyckim Mateuszem Sierońskim wręczyli akty powołania członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego IV kadencji.

Podczas pierwszego posiedzenia wybrano władze tejże Rady. Przewodniczącą została Pani Bożenna Mrozinkiewicz, przedstawicielka Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko a Wiceprzewodniczącym Pan Jarosław Skrzekut, przedstawiciel Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego IV kadencji wchodzi 10 członków: 2 przedstawicieli Rady Powiatu w Giżycku, 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Giżycku oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Giżyckiego.

Skład Rady:

  1. Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku
  2. Elżbieta Januszkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku
  3. Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
  4. Ryszard Należyty – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
  5. Bożenna Mrozinkiewicz – przedstawicielka Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko
  6. Jarosław Skrzekut – przedstawiciel Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
  7. Czesława Aptazy – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku
  8. Małgorzata Zacharczyk – przedstawicielka Ryńskiego Stowarzyszenia Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” RYSIPON – DAR SERCA
  9. Mirosław Kowalski – przedstawiciel Sekcji Strzeleckiej „Sokół” Ryn
  10. Bartłomiej Łuczków – przedstawiciel Fundacji st.ART