Umowy na wsparcie drogowych inwestycji samorządowych w Powiecie Giżyckim podpisane

Wczoraj w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Artur Chojecki podpisał z Powiatem Giżyckim, Gminą Miejską Giżycko oraz Gminą Wydminy umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Umowy zostały podpisane na kwoty:
Powiat Giżycki: 1 784 867,52 zł (1)

Gmina Miejska Giżycko: 997 559,76 zł (1)
Gmina Wydminy: 2 434 459,84 zł (2)

RAZEM: 5 216 887,12 zł

zdjecie podpisanie umów na budowe drógzdjęcie - podpisanie umów na budowę drógzdjecie podpisanie umów na budowe dróg