Umowy o wsparcie finansowe i rzeczowe przez Powiat Giżycki na rzecz szpitala podpisane!

Informujemy, iż w dniu 1 października br. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku oraz Burmistrz Miasta Giżycka podpisali umowy o wsparciu finansowym oraz o wsparciu rzeczowym Miasta Giżycka przez Powiat Giżycki. Obie umowy są efektem podpisanej jeszcze w dniu 9 grudnia 2019 r. umowy między oboma samorządami.

Powiat Giżycki przekazał Miastu Giżycko pomoc finansową w łącznej kwocie 1.946.000 zł z przeznaczeniem na poprawę bazy lokalowej i wyposażenia w sprzęt medyczny oraz dostosowanie do najwyższych wymogów przeciwpożarowych budynków szpitalnych. Powiat przeznaczył także w tej kwocie 130 tys. na pokrycie kosztów zarządzania szpitalem przez spółkę Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o.o. w pierwszym okresie funkcjonowania nowego podmiotu leczniczego.

W ten sposób do końca roku szpital wzbogacony zostanie m.in. o kardiomonitory, specjalistyczny sprzęt urologiczny, wielofunkcyjne łóżka dla pacjentów czy nowy specjalistyczny ambulans ratunkowy. Wsparcie finansowe jest pierwszą transzą pomocy jaką Powiat udzieli Miastu Giżycko w latach 2020 – 2025.

Podpisana została również druga umowa o pomocy rzeczowej, w której to Powiat przekazuje Miastu wszystkie urządzenia, aparaturę medyczną i wyposażenie o łącznej wartości 2.135.191,85 zł. Jeszcze na październikowej sesji Rady Powiatu w Giżycku zostanie przedłożony projekt uchwały w której przekazana zostanie ostatnia grupa sprzętu i aparatury medycznej nabyta w ostatnich latach ze wsparciem wszystkich gmin powiatu giżyckiego. Łączna kwota sprzętu przekazanego w drugim etapie to ponad 1 mln 500 tys. zł

Poniżej najważniejsze zapisy umów o pomocy finansowej i rzeczowej:

Pomoc finansowa

Pomoc rzeczowa