Uroczyście i na sportowo uczczono XX rocznicę utworzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

aMsza Święta w intencji żołnierzy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego rozpoczęła obchody XX-lecia 15 Giżyckiej Brygady (12-13.07.2014 r.). Z tej okazji odsłonięte zostały również na terenie Brygady  tablice pamiątkowe. Po godz. 10 na Placu Piłsudskiego odbył się uroczysty apel pododdziałów Brygady. Była to także znakomita okazja do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, m.in Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu.

 

Swą obecnością zaszczycili „Zawiszaków” Senator RP pan Marek Konopka, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski pani Grażyna Kluge, Przewodniczący Sejmiku Województwa pan Julian Osiecki, zastępca dowódcy – szef sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Marek Sokołowski oraz Szef Zarządu Planowania Operacyjnego Sztabu Generalnego gen. bryg. Krzysztof Motacki.

Swoje życzenia na ręce dowódcy Brygady, gen. bryg. Sławomira Kowalskiego, złożyli także przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Burmistrz Miasta Giżycko Jolanta Piotrowska, oraz zastępca Wójta Gminy Giżycko Tomasz Juszkiewicz. Zaproszeni goście składali wyrazy szacunku całemu korpusowi oficerskiemu, wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym 15 GBZ. Dziękowano za wspaniałe przygotowanie oraz za trudną, ofiarną i pełną niebezpieczeństw i ryzyka służbę. „Zawiszacy” usłyszeli także słowa wdzięczności za opiekę nad kombatantami, byłymi żołnierzami, a także Sybirakami i dziećmi wojny, za opiekę realizowaną przez Klub 15 Brygady.

            Z okazji święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, tradycyjnie na Orliku przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku rozegrano mecz piłki nożnej o Puchar Przechodni Starosty Giżyckiego. W tym roku reprezentacja wojska pod wodzą Dowódcy gen. bryg. Sławomira Kowalskiego wygrała  3:1. Drużynę samorządu giżyckiego, prowadził  Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Zabawa była przednia, a walka zacięta. Po zakończonych zmaganiach  Starosta wręczył na rok puchar zwycięskiej drużynie wojskowych. Natomiast 15 Brygada Zmechanizowana przekazała pamiątkowe koszulki uczestnikom meczu.