Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości

Dnia 9 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku pod opieką pań: Alicji Śmierskiej, Elżbiety Kobielskiej, Ewy Ostrowskiej, Danuty Grzywacz oraz pana Witolda Pacześniaka.

Apel rozpoczął się wystąpieniem pań: nauczyciela historii Alicji Śmierskiej oraz dyrektora szkoły Katarzyny Rzeczyckiej. W przemówieniu zawarte było przywitanie wszystkich zebranych i przypomnienie z jakiej okazji jest ta akademia. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą poprzedzało wprowadzenie sztandaru i wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Było to widowisko artystyczno-historyczne mówiące o odzyskaniu niepodległości przez Polaków i o powstaniu Państwa Polskiego w roku 1918. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć ciężkie czasy dla Polski i Polaków, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Program artystyczny był tak przygotowany, aby każdy z obecnych na sali „wybrał coś dla siebie”, aby zrozumiał powagę tamtych dni, ale również radość jaką niesie to Święto – Święto Niepodległości.

Wysłuchaliśmy piosenki „100 lat” Przemysława Majewskiego, która opowiada o Odzyskaniu Niepodległości oraz o wydarzeniach, które nastąpiły po, aż do czasów dzisiejszych. Były również piosenki dla młodszej widowni – „Co to jest Niepodległość”, „Piosenka młodego patrioty”, prezentacja multimedialna „11 listopada 1918 – Dzień Niepodległości”, piosenki śpiewane przez uczniów klasy I, II i IV oraz rys historyczny – dzieje tamtych dni zaprezentowane przez uczniów klasy III Gimnazjum. Podczas apelu swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali Laureaci IV Konkursu Poezji Patriotycznej, który odbył się w szkole 8 listopada 2018 roku. Uroczysty apel zakończono przystąpieniem do akcji „Rekord dla Niepodległej” i w piątek, 9 listopada, o godzinie 11.11 zaśpiewano cztery zwrotki hymnu Polski.

 

 

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku