Uroczyste otwarcie drogi

DSCF4476Dnia 16 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku  drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy na odcinku od km 0+186 do 1+176 w miejscowości Wronka. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dzięki współpracy Powiatu Giżyckiego i Gminy Giżycko. W uroczystości uczestniczyli Wicestarosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Wójt Gminy Giżycko, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Moszczyński, Radny Gminy Giżycko Waldemar Trykacz oraz  Sołtys Jarosław Dunowski i mieszkańcy Wronki.