Uroczyste podpisanie umowy do projektu 7 Cudów Mazur

baner 3Dnia 30 kwietnia b.r w Mikołajkach odbyło się uroczyste podpisanie umowy wstępnej do projektu pt. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w ramach działania osi priorytetowej – 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja oraz poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.
Ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę podpisali Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego natomiast z strony Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020 Piotr Zbigniew Jakubowski – Przewodniczący Zarządu oraz Otolia Anna Siemieniec – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia. Powiat Giżycki jest jednym z beneficjentów projektu.

umowa wstępna do projektu 7 Cudów Mazur- kliknij tutaj