Uroczyste rozdanie indeksów oraz Obchody Dnia Edukacji Narodowej

DSCN1141Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku jest nierozerwalnie związany z tradycją uroczystego wręczenia indeksów klasom pierwszym. W tym roku indeksy otrzymali słuchacze kierunków: Technik Masażysta, Opiekun Medyczny, Technik Sterylizacji Medycznej oraz Technik Usług Kosmetycznych.

Podczas uroczystości kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi otrzymali nagrody Dyrektora Szkoły Policealnej, natomiast nagrodę starosty otrzymała Agnieszka Patejuk i Joanna Rutkowska.

W tym roku 14 października to nie tylko święto pracowników oświaty, ale również Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Z tej okazji Giżycki MEDYK  dwukrotnie zaprosił prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”, byłą nauczycielkę i wicedyrektora szkoły  – panią Marię Popieluch. Pani Maria zgromadzonej społeczności szkolnej przedstawiła okoliczności powstania i działalność kierowanych przez siebie placówek niosących pomoc chorym terminalnie i ich rodzinom w powiecie giżyckim i węgorzewskim. Przybliżyła specyfikę opieki paliatywnej zwracając uwagę na szczególne predyspozycje osób tam pracujących. Zachęciła do podejmowania wolontariatu na rzecz osób potrzebujących.

21 października 2017 r. zaszczyciła nas swoją obecnością dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych – pani Małgorzata Czapińska wraz z grupą uczestników projektu Erasmus. Słuchacze z Litwy odbywający praktykę w Giżycku wzięli udział we wspólnych zajęciach z klasą Opiekuna Medycznego naszej szkoły, a następnie byli świadkami wręczenia indeksów.

Ponieważ październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały informacyjne związane z jego profilaktyką.