Uroczyste wręczenie dyplomów stypendysty Prezesa Rady Ministrów

25 listopada uczennice ZSKŚiA: Klaudia Augustyn (4 TEB) i Zuzanna Stomska (4 TIK) oraz uczniowie Szkół Zawodowych Aleksandra Stankiewicz z kl. 4bT i Maciej Pikus z kl. 4T otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczyste wręczenie dyplomów stypendysty na rok szkolny 2022/2023 odbyło się w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą w danej szkole średnią ocen. Wojewódzka średnia ocen stypendystów wyniosła 5,41.