Uroczyste zakończenie projektu „Aktywni – kreatywni”

21 listopada br. uroczyście zakończono projekt „Aktywni – kreatywni” realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Projekt był współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej z Powiatem Giżyckim.

 

Realizacja projektu obejmowała okres od 2 października do 26 listopada 2012 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 14.700 zł, w tym dotacja w wysokości 5.400 zł.

Celem projektu była szeroko rozumiana aktywizacja podopiecznych ŚDS poprzez organizację cyklu warsztatów, mających wyposażyć ich w kompetencje wspomagające integrację społeczną, oraz zachęcenie do podejmowania różnorakich form aktywności, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Zajęcia prowadzone były przez terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy, psychologa i instruktora Nordic Walking. Koordynatorem projektu jest kierownik placówki, pani Małgorzata Dziawer.

Beneficjentami projektu była 10-osobowa grupa podopiecznych ŚDS. W ramach pogłębienia integracji społecznej na niektórych etapach wykonywania zadania do grupy podopiecznych dołączyła grupa młodzieży z klasy III F Gimnazjum Nr 2 w Giżycku.

W trakcie trwania projektu beneficjenci wzięli udział w treningu Nordic Walking, uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do ośrodka „Roś” w Piszu, połączonym z warsztatami kreatywności i twórczego myślenia. Odbyły sie również zajęcia integracyjne z  grupą uczniów z klasy III F Gimnazjum Nr 2 w Giżycku. Podczas wspólnych warsztatów plastycznych powstał obraz – graffiti, który obecnie zdobi ścianę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.
Uroczystego odsłonięcia dokonał Wicestarosta Giżycki Pan Wacław Strażewicz.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. dyrektor PCPR w Giżycku – pan Zbigniew Piestrzyński, Lucyna Pietranis – dyrektor DPS w Giżycku, Gimnazjum nr 2 reprezentowały panie Alicja Ingielewicz i Jadwiga Kurek. Obecni byli również beneficjenci projektu, uczestnicy ŚDS oraz uczniowie klasy III F.

Podsumowania działań wykonanych w ramach realizacji zadania dokonała pani Małgorzata Dziawer – kierownik ŚDS. W prezentacji multimedialnej pokazano przebieg projektu, a goście wręczyli beneficjentom  dyplomy za uczestnictwo. Wspólne rozmowy zakończyły uroczystość.

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Tekst: Małgorzata Dziawer

Fot. Archiwum Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku