Uroczyste zakończenie roku szkolnego w ŚHP w Giżycku

29 czerwca b.r. jak we wszystkich placówkach oświatowych również w Środowiskowym Hufcu Pracy w Giżycku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Apel rozpoczęto odegraniem hymnu narodowego, po czym głos zabrał dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli p. Tadeusz Skorupski. Serdecznie pogratulował młodzieży osiągnięć szkolnych, wytrwałości w nauce i pracy oraz życzył spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Następnie wystąpiła Komendant giżyckiego hufca p. Magdalena Łępicka, która rozpoczęła przemówienie od przeczytania listu Komendanta Głównego OHP p. Jerzego Morula. Ponadto podziękowała swoim wychowawcom i radzie pedagogicznej za trud włożony w pracę dydaktyczno-wychowawczą. Oprócz tego, życzyła młodzieży wspaniałych i bezpiecznych wakacji a absolwentów zachęciła do  podjęcia trudu dalszej edukacji, która jest fundamentem godnego życia.

Kolejnym etapem uroczystości było wystąpienie dwóch uczestniczek z trzeciej klasy, które w imieniu wszystkich absolwentów podziękowały dyrekcji,  wychowawcom oraz nauczycielom za wspólne trzy lata ciężkiej pracy oraz troskę i opiekę jakiej doświadczyli. Natomiast uczestnicy z młodszych klas krótkim wystąpieniem pożegnali kończących szkołę kolegów i koleżanki, życząc im powodzenia w dalszym życiu.

Na koniec uroczystego apelu  najlepsi uczestnicy wyróżniający się pod względem nauki, zachowania i pracy oraz zaangażowania i udziału w przedsięwzięciach szkolnych  z rąk dyrektora szkoły i wychowawców otrzymali nagrody rzeczowe i listy pochwalne. Zaś wychowawcy III klas p. Magdalena Łępicka i  p. Andrzej pogratulowali  i wręczyli listy pochwalne uczestnikom kończącym Gimnazjum, którzy osiągnęli dobre wyniki z testu gimnazjalnego oraz zachęcili ich do kontynuowania nauki.

 

Tekst – Elwira Wilamowicz

Zdjęcie – Monika Zarzycka-Kulbacka