* Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Ossuarium

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ NA OSSUARIUM
W PARKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GIŻYCKU

25 kwietnia 2014 roku godz. 12.00

 

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Ossuarium ze szczątkami dawnych mieszkańców naszego miasta, w zrewitalizowanym Parku przy ul. Warszawskiej w Giżycku, odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku.

Uroczystość związana z symbolicznym pochówkiem szczątków dawnych mieszkańców Giżycka, jakie zostały wydobyte podczas badań archeologicznych w rewitalizowanym Parku przy ul. Warszawskiej, odbędzie się z udziałem przedstawicieli duchowieństwa, konsula Hansa Rainera Essa z Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku, gości z Niemiec przedstawicieli Kreisgemeinschaft Lötzen oraz Landsmannschaft Ostpreußen Kreissgruppe Neuss, władz samorządowych, archeologów oraz historyków zaangażowanych w prace wykopaliskowe na terenie dawnego cmentarza komunalnego w zabytkowym parku, a także przedstawicieli giżyckich szkół i organizacji społecznych.