Uroczysty apel – doświadczenia zdobyte u hiszpańskich pracodawców

W ramach realizacji projektu: „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (SEKTOR: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, AKCJA 1. Mobilność Edukacyjna). Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-062597 szesnastu uczniów z klas: I T, IIT, III T, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w okresie od 17.01.2021 – do 06.02.2021 odbyło trzytygodniowy staż w renomowanych hiszpańskich lokalach gastronomicznych. Projekt był realizowany zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji). Najważniejszymi celami praktyk zawodowych były: podniesienie umiejętności zawodowych, poszerzenie ich kompetencji i wiedzy w oparciu o europejskie standardy branży hotelarsko-gastronomicznej, podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie kreatywności, otwartości oraz mobilnych postaw, poznanie odmiennej historii, kultury i tradycji. Na uroczystym apelu uczniowie opowiadali o swoich doświadczeniach zdobytych u hiszpańskich pracodawców.
W dniu 8 czerwca 2021 r. swoje Certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność z rąk Pani dyrektor Małgorzaty Rakowskiej-Ożga odebrali następujący uczniowie:
Angelika Arasimowicz – Restaurante Malvaloca – Spala Hostelería Y Restauración S.L.,
Maciej Wojciech Pikus – Bar Spala Imagen,
Izabela Kornelia Jaszcz, Dominika Larm – Restauran Escaloná,
Weronika Buńkowska, Magdalena Rydzewska – Restaurante Doña Encarna,
Angelika Bieciuk, Oliwia Baran – Restaurante Plato Plato,
Krystian Arkadiusz Chmielak – Restaurante Estragón,
Norbert Nowosadko – Hosteleria Roldan Guisado S.L, Bar Cruz Campo,
Emilia Płoszyńska i Natalia Owczarek – Confiteria La Campana,
Aleksandra Stankiewicz, Nikola Rzeszotek – Confiteria La Campana (Centro),
Martyna Kosecka – Taberna Alambique,
Oliwia Popowska – Taberna Almazara.
informacja: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku