Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega – jak rozpoznać kosztownego SMS-a

Każdy z nas nie raz bywa zachęcany, aby za pomocą SMS-a oddać głos w konkursie lub spróbować szczęścia w loterii SMS-owej. Przed decyzją o udziale warto wiedzieć jak dużo może nas kosztować wysłanie tego rodzaju wiadomości tekstowej.

 

 

 

 

Konkursy i loterie SMS-owe

Oddając głos w konkursie lub biorąc udział w loterii wysyłamy SMS-a na numer specjalny, jest to SMS o podwyższonej opłacie – tzw. SMS Premium Rate.
W przypadku tego typu SMS-ów, usługodawcą jest najczęściej firma organizująca konkurs, lub świadcząca daną usługę w Internecie, a operator jedynie realizuje inicjowane przez użytkownika połączenie. Niestety nie każdy usługodawca informuje o kosztach SMS-ów.

Jak chronić się przed wysokim rachunkiem?

Aby uchronić się przed wysokimi rachunkami warto poznać prosty sposób na sprawdzenie wysokości opłaty za wysłanie wiadomości tekstowej. W tym celu wystarczy umiejętność poprawnego odczytania danych zawartych w numerze SMS, na który zamierzamy wysłać wiadomość.

obejrzyj video – http://www.youtube.com/watch?v=wTwLR60TwYI

 

Numery SMS Premium Rate bazują na pewnym schemacie.

SMS-y wysłane na numery rozpoczynające się od cyfry siedem, kosztują mniej niż dziesięć złotych. O tym jaki będzie to koszt, informuje cyfra znajdująca się po siódemce. Oznacza ona dokładną wartość netto wysyłanej wiadomości SMS. Przykładowo, numer zaczynający się od siedem jeden, oznacza że koszt SMS-a wynosi jeden złoty plus VAT.

 

Możemy spotkać się także z numerami SMS rozpoczynającymi się od cyfry dziewięć. W tym przypadku usługa będzie kosztować ponad dziesięć złotych. W tym przypadku cena – koszt rzeczywisty SMS-a to dwie cyfry po dziewiątce. Przykładowo, numer zaczynający się od dziewięć dwa pięć, oznacza, że koszt SMS-a wynosi dwadzieścia pięć złotych plus VAT.

 

Pamiętajmy – schemat naliczania kosztów SMS-ów jest naprawdę prosty.

Przy numerze SMS zaczynającym się od cyfry siedem, kolejna cyfra po niej przekazuje informację o jego koszcie.
Analogicznie, w przypadku numeru SMS-a zaczynającego się od cyfry dziewięć – dwie kolejne cyfry ujawnią cenę netto SMS-a.

W razie wątpliwości lub problemów skontaktuj się z Centrum Informacji Konsumenckiej UKE.
•    infolinia 801 900 853 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)
•    (22) 534 91 74 (pon.-pt. w godzinach 8.15 – 16.15)
•    www.uke.gov.pl/formularz
•    www.cik.uke.gov.pl

 

Obowiązki operatora – blokada oraz informowanie abonenta

Na każde żądanie abonenta dostawca publicznej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany do nieodpłatnego określenia progu kwotowego dla każdego okresu rozliczeniowego, po przekroczeniu którego dostawca usług telekomunikacyjnych jest zobligowany do:

  • natychmiastowego poinformowania abonenta o przekroczeniu progu,
  • na żądanie abonenta zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że takie połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta.

Abonentom powinny być oferowane, co najmniej 3 progi kwotowe:

  • 35 zł,
  • 100 zł,
  • 200 zł.

 

 

 

 

 

 

Prawo obliguje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do:

  • nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów,
  • nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie,
  • nieodpłatnego blokowania połączeń przychodzących z takich numerów

Przepisy Prawa telekomunikacyjnego nakładają jeszcze jeden obowiązek na dostawców usług telekomunikacyjnych – jest nim umożliwienie abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną, określoną przez abonenta.