Informacja o utrudnieniach na drogach powiatowych

W okresie kwiecień-sierpień 2016 r. będą prowadzone roboty drogowe przy remoncie drogi powiatowej nr 1718N dr. kraj. nr 63 (Ruda)-Rydzewo-Jagodne w miejscowości Rydzewo. Prowadzenie robót spowoduje utrudnienia w ruchu na tej drodze. Przepraszamy wszystkich użytkowników ruchu drogowego za powstałe utrudnienia.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku, Spółka z o.o.
Kierownik budowy – Waldemar Dragu
Inspektor nadzoru – Leszek Laskowski