Utrudnienia na drodze

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, iż w dniu 07.07.2016 r. wprowadzono zakaz ruchu na moście na kanale Tałckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, spowodowany awarią mostu. Objazdy drogą DW nr 642 i DK nr 16 zgodnie z załączoną mapą. Na dojazdach do mostu drogą nr 1779N i drogą gminną Ławki – Skorupki występuje poza sezonem turystycznym niewielki ruch lokalny, w związku z czym nie przewiduje się znaczących utrudnień dla użytkowników dróg. Przewidywany termin przywrócenia stanu pierwotnego – 31 października 2016 .

cci20161011_00000