Informacja o utrudnieniach na drogach powiatowych

Informujemy, że w okresie od maja do października będzie realizowana przebudowa ulicy Suwalskiej w Giżycku. W związku z tym mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z/s w Gajewie, ul. Węgorzewska 4,  11-500 Giżycko.

Kierownik budowy: Leszek Laskowski.

Inspektor nadzoru: Barbara Dadełło.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.