Informacja o utrudnieniach na drogach powiatowych

W lipcu 2016 r. będą prowadzone roboty drogowe przy remoncie chodnika przy drodze pow. nr 1738N gr. pow. – Kruklanki – Żywki w m. Sołtmany na odcinku o długości 242 m. Prowadzenie robót spowoduje utrudnienia w ruchu na tej drodze.
Wykonawcą robót będzie BRUKLAND Piotr Dadełło, 11-500 Giżycko, ul. Perkunowska 25
Kierownik budowy – Barbara Dadełło
Osobą nadzorującą jest Teresa Wołodźko.

Przepraszamy wszystkich użytkowników ruchu drogowego za powstałe utrudnienia.