Informacja o utrudnieniach na drogach powiatowych

W dniach od 11 lipca do 18 sierpnia 2016 r. będą prowadzone roboty drogowe przy przebudowie ciągu pieszego przy ulicy Białostockiej w Giżycku, na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Warmińskiej. Prowadzenie robót spowoduje utrudnienia w ruchu na tej drodze.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1a, 19-500 Gołdap.

Kierownik budowy – Przemysław Galiński
Osoba nadzorująca – Zbigniew Szpak

Przepraszamy wszystkich użytkowników ruchu drogowego za powstałe utrudnienia.