Utrudnienia na drogach

Informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z przemarszem o charakterze religijno- wojskowym w dniu 24 marca 2019 roku w godz. 12:15 – 12:35 następującymi ulicami:

 

Kościuszki (przed kościołem pw. Św. Kazimierza Królewicza), przez skrzyżowanie z Al. 1 Maja, Aleją 1 Maja na Plac Apelowy 2 Batalionu Zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, gdzie odbędzie się przysięga wojskowa.