Utrudnienia w ruchu na ul. Warszawskiej i Pl. Grunwaldzkim

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z planowanym układaniem masy mineralno–asfaltowej na ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkim w Giżycku, zwiększą się utrudnienia w ruchu drogowym, polegające na etapowym wyłączaniu z ruchu n/w odcinków ulic. Planowane terminy układania masy:

 

      06 czerwiec 2012 r. – podbudowa z masy na Al. 1 Maja,
11-12 czerwiec 2012 r. – warstwa wiążąca z masy na Al. 1 Maja,
13-20 czerwiec 2012 r. – warstwa ścieralna na ul. Warszawskiej, Placu Grunwaldzkim, Al. 1 Maja oraz w obrębie ich skrzyżowań z innymi ulicami.

Wszystkich użytkowników ruchu przepraszamy za powstałe niedogodności.