Utrudnienia w ruchu pojazdów

Informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją w dniach 22-23 sierpnia 2020 r. imprezy pn. „Milko Mazury MTB Etap 4 Ryn – Wyścig o Jelenie Rogi”.

Wykorzystane zostaną w sposób szczególny następujące drogi:

– wojewódzka nr 642 – obręb miejscowości Głąbowo

– powiatowa nr 1728N – granica powiatu (Kronowo) – Sterławki Wielkie – Jeziorko – Tros,

– gminna nr 130503N – ul. Konrada Wallenroda,

– leśne – na obszarze uzgodnionym z Nadleśnictwem Giżycko

 

Komunikat Startowy „Milko Mazury MTB Etap 4 Ryn – Wyścig o Jelenie Rogi”:

https://www.mazurymtb.pl/aktualnosci/komunikat-startowy-milko-mazury-mtb-etap-4-ryn-wyscig-o-jelenie-rogi