Utrudnienia w ruchu pojazdów

Informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją w dniu 24 lipca 2021 r. w Rynie imprezy sportowej  pn. „I Bieg Ryński o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn”.

Wykorzystane w sposób szczególny zostaną drogi:

  • wojewódzka nr 642 – obręb Ryn
  • powiatowe i gminne: na terenie powiatu giżyckiego
  • drogi leśne na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Giżycko

 

PROGRAM ZAWODÓW
08.00 – 12.00 Weryfikacja zawodników na podstawie wcześniejszych zapisów oraz dodatkowe zapisy do poszczególnych biegów w sekretariacie zawodów, wydawanie numerów startowych i pakietów startowych.
10.00 – 10.15 Bieg Krasnali do 7 lat na odcinku około 100 m.
10.15 – 10.30 Bieg Żaków do 10 lat na dystansie około 750 m
10.30 – 10.45 Bieg Dzieci do 13 lat na dystansie około 1500 m
10.45 – 11.00 Bieg Młodzieżowy do 16 lat na dystansie około 2250 m
11.00 – 11.20 Uroczyste otwarcie zawodów
11.30 – 12.30 Bieg Średni na dystansie 5 km.
12.30 – 14.00 Bieg Główny na dystansie 10 km.
15.00 Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom, zakończenie imprezy

TRASA
1. Trasa Biegu Głównego na 10 km będzie przebiegać przez miasto Ryn oraz jego okolice i będzie miała charakter miejsko-przełajowy. Start i meta będą zlokalizowane w „Amfiteatrze na schodkach” przy ul. Lipowej, nad Jeziorem Ołów. Startujący pobiegną promenadą wzdłuż linii brzegowej jeziora Ołów, w ul. Lipową, następnie wybiegną na drogę wojewódzką nr 642 – ul. A. Nowickiego. Po pokonaniu odcinka około 0,5 km zbiegają z DW nr 642 w lewo na drogę szutrową – podbieg długości ok. 700m. Dalej drogą szutrową przez las do drogi powiatowej w kierunku m. Knis. Po pokonaniu 400 m drogą asfaltową w kierunku m. Knis zbiegają w prawo na drogę szutrową „stara wąskotorówka” i dobiegają ponownie do DW nr 642, którą przecinają i kierują się dalej w kierunku m. Ryn. Zawodnicy kierują się ul. Ogrodową do m. Ryn gdzie przy straży OSP skręcają w prawo w ul. Zieloną a następnie podbiegają do ul. Wallenroda. Kierują się do ul. Cichej i Lipowej i dobiegają wzdłuż linii brzegowej jeziora do miejsca startu „Amfiteatr na schodkach” do linii mety. Trasa nie posiada atestu PZLA. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.

Profil trasy: o umiarkowanym stopniu trudności, z dość licznymi przewyższeniami terenu. Trasa w 1/4 przebiega drogami utwardzonymi (kostka brukowa i asfalt) oraz drogami szutrowymi, polnymi i leśnymi duktami, na których mogą znajdować się dodatkowe utrudnienia nawierzchni.

Nawierzchnia: ok. 10% kostka polbrukowa, ok. 15% asfalt, ok. 75% drogi gruntowe, drogi polne, leśne ścieżki.
Na trasie będzie umieszczony punkt z wodą – ok. 5.5 km. Na trasie będzie odbywał się ograniczony ruch pieszy oraz ruch kołowy. Prosimy uczestników biegu o ostrożność i stosowanie się do zaleceń wolontariuszy i służb obsługi biegu, oraz do ogólnych zasad ruchu drogowego.

2. Trasa Biegu na 5 km przebiegać będzie alejkami wokół jeziora Ołów. Start i meta będą zlokalizowane na „Amfiteatrze na schodkach” przy ul. Lipowej. Zawodnicy biegną wyznaczoną ścieżką biegową do ul. Ogrodowej. Następnie kierują się ul Ogrodową do m. Ryn gdzie przy straży OSP skręcają w prawo w ul. Zieloną a następnie podbiegają do ul. Wallenroda. Kierują się do ul. Cichej i Lipowej i dobiegają wzdłuż linii brzegowej jeziora do miejsca startu „Amfiteatr na schodkach” do linii mety.

 

Elektroniczne zapisy na bieg: https://elektronicznezapisy.pl/event/6016.html