Utrudnienia w ruchu pojazdów

Informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją w dniu 24.07.2022r. w godzinach 12:00-13:30 imprezy sportowej pn. „II Bieg Ryński o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn”.

Wykorzystane w sposób szczególny zostaną:
– droga wojewódzka 642
– drogi powiatowe i gminne na terenie powiatu giżyckiego
– drogi leśne na terenach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Giżycko