Utrudnienia w ruchu pojazdów

Uprzejmie informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją Oficjalnych Testów przed organizacją WRC ORLEN 80 Rajd Polski w dniu 24 czerwca 2024 r.

Wykorzystane w sposób szczególny będą następujące odcinki dróg:

  • odcinek dróg gminnych wewnętrznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta Mikołajki, zlokalizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnym 183 obręb Górkło, 243 obręb Grabówka i 260/2 obręb Olszewo zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2024 r. przez Starostę Mrągowskiego projektem czasowej organizacji ruchu drogowego znak: KM.7121.1.71.2024.KD nr ew. 78/2024 i zatwierdzeniem organizacji ruchu na drogach wewnętrznych wydanym w dniu 04 czerwca 2024 r. przez Burmistrza Miasta Mikołajki znak: IDŚ.7221.18.2024.PC;
  • odcinek dróg powiatowych nr 1781N Górkło – Olszewo – Grabówka o długości 0,05 km asfaltu, droga nr 1793N Szymonka (dr. woj. nr 643) – Olszewo (dr. kraj. nr 16) o długości 0,45 km zgodnie z postanowieniem z dnia 14 czerwca 2024 r. wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg znak: DT.430.1.2024.JP;
  • odcinek drogi gminnej nr 130027N w miejscowości Szymonka zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 maja 2024 r. przez Starostę Giżyckiego projektem czasowej organizacji ruchu drogowego znak: SU.4031.30.2024, postanowieniem z dnia 13.06.2024 r. znak WK.7130.16.2024, uzgodnieniem organizacji ruchu wydanym w dniu 04 czerwca 2024 r. przez Urząd Miasta i Gminy Ryn znak: BW.7230.1.06.2024.