Utrudnienia w ruchu pojazdów w dniu 7 i 8 lipca br.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku informuje o utrudnieniach w ruchu pojazdów w dniach 7 i 8 lipca br. w związku z procesjami na Wzgórze Św. Brunona oraz imprezą sportową pn.: „VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Giżycko”.

 

7 lipca 2012 r. – „VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Giżycko”

Wykorzystane zostaną następujące odcinki drogi:
– odcinek drogi wojewódzkiej nr 592 (Wrony – Piękna Góra)
– odcinek dróg powiatowych 1730N i 1803N oraz
– odcinek dróg gminnych nr 129002N, 129003N

czas trwania: 11:00 – 17:30

W trakcie trwania imprezy sportowej należy zachować elementarne zasady porządku na drogach wojewódzkich. Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora za porządek podczas trwania imprezy mogą wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym pod warunkiem posiadania stosownego upoważnienia, wydanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
Za porządek i bezpieczeństwo uczestników imprezy od strony organizatora odpowiedzialny jest Pan Jerzy Gawrecki – Prezes Towarzystwa Kolarskiego w Giżycku.

7 lipca 2012 r. – Procesja na Wzgórze św. Brunona

Procesja rozpocznie się z Sanktuarium Św. Brunona w Giżycku przy ul. Pionierskiej 14 ok. godz. 16.45 i przejdzie ulicami: Pionierską,  Kościuszki do świateł na skrzyżowaniu, Al. 1 Maja, Olsztyńską, przez most na Kanale Łuczańskim (ok. godz. 17.05 most otwarty dla procesji) następnie przejdzie w ulicę Św. Brunona  i zakończy się przy Wzgórzu Św. Brunona ok. 17.25.

8 lipca 2012 r. – Procesja na Wzgórze św. Brunona

Procesja rozpocznie się z Sanktuarium Św. Brunona w Giżycku przy ul. Pionierskiej 14 ok. godz. 13.45 i przejdzie ulicami: Pionierską,  Kościuszki do świateł na skrzyżowaniu, Al. 1 Maja, Olsztyńską, przez most na Kanale Łuczańskim (ok. godz. 14.05 most otwarty dla procesji) następnie przejdzie w ulicę Św. Brunona  i zakończy się przy Wzgórzu Św. Brunona ok. 14.25.