Informacja o utrudnieniach na drogach powiatowych

W drugiej połowie lipca 2016 r. będą prowadzone roboty drogowe przy przebudowie drogi pow. nr 1710N Miłki – Lipińskie w m. Lipińskie i drogi pow. nr 1720N dr.kraj. nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – gr. pow. na odcinku Miłki – Marcinowa Wola.
Kierownik budowy – Anatol Maksimiuk
Osoba nadzorująca – Zbigniew Szpak
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Gajewo.

W dniach od 11 lipca do 8 września będą prowadzone roboty przy wykonaniu zatok  autobusowych przy drogach powiatowych w następujących miejscowościach:
– Kruklin,
– Siemionki,
– Danowo.
Wykonawcą robót będzie Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski.

Prowadzenie robót spowoduje utrudnienia w ruchu na tych odcinkach dróg.

Przepraszamy wszystkich użytkowników ruchu drogowego za powstałe utrudnienia.