Utworzenie klas Mistrzostwa Sportowego w II LO w Giżycku – umowa podpisana

Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Giżyckim reprezentowanym przez p. Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego – starostę giżyckiego oraz p. Mateusza Sierońskiego -wicestarostę a Giżyckim Klubem Sportowym Mamry oraz Młodzieżowym Towarzystwem Sportowym o współpracy związanej z utworzeniem klasy Mistrzostwa Sportowego w II LO w Giżycku.
GKS Mamry reprezentował p. Janusz Sygnowski – prezes klubu oraz p. Marek Grochowski – kierownik kluby, a Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe p . Andrzej Paszkiewicz – prezes oraz p. Marcin Szwaja – sekretarz Zarządu.
podpisanie umowy na klasę Mistrzostwa Sportowego podpisanie umowy na klasę Mistrzostwa Sportowego podpisanie umowy na klasę Mistrzostwa Sportowego podpisanie umowy na klasę Mistrzostwa Sportowego podpisanie umowy na klasę Mistrzostwa Sportowego podpisanie umowy na klasę Mistrzostwa Sportowego podpisanie umowy na klasę Mistrzostwa Sportowego podpisanie umowy na klasę Mistrzostwa Sportowego