UWAGA! „Autokwarantanna” dla wszystkich mieszkających z osobą chorą

WAŻNA INFORMACJA
Domownicy osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem AUTOMATYCZNIE trafiają na kwarantannę (nie jest wydawana decyzja Inspekcji Sanitarnej).
 
O obowiązku tym jest mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 listopada br.: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000193101.pdf
„Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się”
autokwarantanna ikona