Czasowe zmiany w organizacji ruchu przy ul. Świderskiej


Podajemy informację o czasowych zmianach w organizacji ruchu związanych z budową ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską i ul. Nowowiejską.

ZMIANY

  1. W związku z postępem robót zamknięty dla ruchu zostanie wyjazd z drogi krajowej (ul. Obwodowej) w ul. Świderską.
  2. W okresie od 5 lutego 2018 r. na okres około trzech miesięcy, zostanie oznakowany:
    1. dojazd do ul. Świderskiej z kierunku „Olsztyna” ulicami Rolniczą i Klonową,
    2. dojazd do ul. Świderskiej z kierunku „Orzysza” rondem przy al. 1 Maja, dalej ul. Węgorzewską do wsi Spytkowo, dalej przez wieś Świdry do ul. Świderskiej.
  3. Ruch drogowy w ciągu drogi krajowej (ul. Obwodowej) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
  4. Ruch drogowy z drogi krajowej (ul. Obwodowej) w ul. Nowowiejską odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.