UWAGA! Informacja Zarządu Dróg Powiatowych dotycząca mostu obrotowego

„Z uwagi na brak możliwości dopuszczenia mostu do ruchu kołowego, ustalono nowy termin przywrócenia ruchu na moście: 11.05.2020 r. W dniach 01.05.2020 r. – 03.05.2020 r. most będzie otwarty tylko dla ruchu wodnego. W okresie 04.05.2020 – 11.05.2020 r. most będzie otwierany dla ruchu wodnego w godzinach ustalonych w terminarzu, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu, a zamknięty dla ruchu kołowego.
Wszystkich uczestników ruchu drogowego przepraszamy za powstałe utrudnienie.”