Uwaga kierowcy i kandydaci na kierowców !

Ustawa o kierujących pojazdami, która została uchwalona w styczniu 2011 roku wejdzie w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku. Jednym z jej głównych celów jest dostosowanie prawa polskiego do wymogów unijnych dyrektyw. Wraz z ustawą będą obowiązywać nowe akty wykonawcze np. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, w sprawie nowego wzoru uprawnień do kierowania pojazdami, w sprawie szkolenia osób ubiegających się o kierowanie pojazdami, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i inne. Będziemy Państwa informować na łamach Portalu Powiatu Giżyckiego www.powiatgizycki.pl  o wprowadzonych zmianach istotnych dla kierowców i kandydatów na kierowców.