Uwaga! Nabory wniosków z RPO Warmia i Mazury!

uwaga
Na stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 zamieszczone zostały planowane ogłoszenia naboru wniosków.

 

 

Oś 2 Kadry dla gospodarki:

Oś 10 Regionalny rynek pracy

Oś 11 Włączenie społeczne:

Aktualne konferencje i szkolenia: