Uwaga – nieczynne biuro Rzecznika Konsumentów!

W dniach 23-30 maja 2023 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Giżycku będzie nieczynne.

  • W sprawach pilnych bezpłatną poradę konsumencką można uzyskać:
    pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16,
    (czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -18:00 – opłata wg taryfy operatora), Centrum E-Porad konsumenckich e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
  • Ponadto o wszelkich problemach dotyczących reklamacji towarów i usług można informować Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie:

ul. Dąbrowszczaków 10
10-540 Olsztyn, www.ih.olsztyn.pl
tel.89 527 27 65, 521 03 93
adres e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl

  • Skargę na niewłaściwą jakość handlową oferowanych artykułów rolno-spożywczych należy zgłosić do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Olsztynie:

ul. Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn, www.wijhars.olsztyn.pl
tel. 89 522 89 20, 89 527 44 64

  • Informacje dotyczące praw konsumenckich znajdują się również na stronach:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl; www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl
Fundacja Konsumentów – www.konsumenci.org
Europejskie Centrum Konsumenckie – www.konsument.gov.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej – www.uke.gov.pl
Rzecznik Finansowy – www.rf.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl