Uwaga! Nowe nabory wniosków z RPO Warmia i Mazury

uwagaZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w następujących poddziałaniach:

( Szczegółowe informacje w linkach poniżej)

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 typ projektów (15-30 lat)
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/477/poddzialanie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-2-typ-projektow-15-30-lat
termin naboru od 2016-04-29 do 2016-05-18

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym typ 2 projektów (50+)
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/473/poddzialanie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-2-typ-projektow-50
termin naboru od 2016-04-29 do 2016-05-18

4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/485/poddzialanie-432-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-mieszkalnych
termin naboru od 2016-04-29 do 2016-05-30