Uwaga!! Nowe nabory wniosków z RPO WiM

uwagaZarząd Województwa Warmińsko -Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w następujących działaniach oraz poddziałaniach.
Szczegółowe informację znajdują się w linkach poniżej:

Poddziałanie 1.3.4  Tereny Inwestycyjne
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/625/poddzialanie-134-tereny-inwestycyjne

Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/627/poddzialanie-442-poprawa-mobilnosci-miejskiej-w-miejskim-obszarze-funkcjonalnym-elblaga-%E2%80%93-zit-bis

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/626/poddzialanie-621-infrastruktura-uzdrowiskowa

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/628/dzialania-81-rewitalizacja-obszarow-miejskich

Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/550/dzialanie-92-infrastruktura-socjalna

Poddziałanie 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/536/poddzialanie-1113-uslugi-skierowane-do-osob-wykluczonych-i-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-swiadczone-przez-podmioty-integracji-spolecznej-%E2%80%93-projekt-zit-elk

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa.
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/629/komunikat-w-sprawie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-dzialaniu-51-gospodarka-odpadowa