Uwaga! Nowe terminy naboru wniosków

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Nabór będzie dotyczył 3 działań:

1. Małe projekty – nabór nr VI/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2011

termin składania wniosków: od 03 października do 28 października 2011 r.

treść ogłoszenia

2. Odnowa i rozwój wsi – nabór nr IV/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-313/2011

termin składania wniosków: od 03 października do 28 października 2011 r.

treść ogłoszenia

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabór nr III/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-311/2011

termin składania wniosków: od 10 października do 7 listopada 2011 r.

treść ogłoszenia