UWAGA! Nowe terminy obowiązku zgłoszenia o nabyciu/zbyciu pojazdu.

Informujemy, iż właściciele pojazdów zakupionych w 2021 roku mają obowiązek zgłoszenia o nabyciu/zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od daty nabycia/zbycia pojazdu.

Właściciele pojazdów zakupionych w 2020 roku mają obowiązek zgłoszenia o nabyciu/zbyciu pojazdu w terminie 180 dni od daty nabycia/zbycia pojazdu.

Adekwatnie do w/w terminów stosuje się obowiązek rejestracji pojazdów sprowadzonych z terytorium państw członków Unii Europejskiej.