UWAGA! Nowe wzory wniosków w Wydziale Budownictwa

herb_powiat_gizyckiDo pobrania nowe wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest następstwem nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dokonanej przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), która m.in. zmieniła upoważnienie zawarte w art. 32 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane. W rozporządzeniu zostały określone nowe wzory:

1. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

3. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO WNIOSKU

5. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Rozporządzenie wchodzi w życie 20 sierpnia 2015 r.